Wag nating ikatuwa kung walang klase ngayon. Alalahanin natin, libo-libong Pilipino ang apektado sa bagyo.

Tagged as: philippines,   typhoon,   juaning,